ติดต่อเรา

ระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์ : Revenue online : อบจ.ชลบุรี

ช่องทางการติดต่อชำระภาษี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โทร. 038-398039-42 ต่อ 349

ศูนย์ประสานราชการ 1 (พัทยา) โทร. 038-413260

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบจ.ชลบุรี โทร. 038-398-42 ต่อ 349

logo

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

| ศูนย์ประสานราชการ 1 | ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบจ.ชลบุรี โทร. 0-3839-8039-42 ต่อ 349,357 | e-mail: finance@chonburipao.com