ระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์

Revenue online

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

material-index
ยินดีต้อนรับสู่ระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์ (Revenue online)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
บริการรับชำระภาษีน้ำมันและยาสูบ ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ของผู้ประกอบการ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางในการขอชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

ยื่นชำระภาษีออนไลน์
logo

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

| ศูนย์ประสานราชการ 1 | ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบจ.ชลบุรี โทร. 0-3839-8039-42 ต่อ 349,357 | e-mail: finance@chonburipao.com